วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในรอบสุดท้าย

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานการประชุมเพื่อรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในรอบสุดท้าย
ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles