วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ (ชุมชนวัดศรีโพนเมือง)

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ (ชุมชนวัดศรีโพนเมือง)
ณ ที่ทำการชุมชนวัดศรีโพนเมือง จ. สกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles