วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ (ชุมชนวัดเหนือ )

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ (ชุมชนวัดเหนือ )
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศาลาการเปรียญวัดเหนือ จ.สกลนคร

 

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles