วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักช่างเทศบาลนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจท่อระบายน้ำที่มีน้ำท่วมขังและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อให้ไม่เกิดน้ำท่วมในช่วงที่ฝนตก

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักช่างเทศบาลนครสกลนคร
ลงพื้นที่ตรวจท่อระบายน้ำที่มีน้ำท่วมขังและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อให้ไม่เกิดน้ำท่วมในช่วงที่ฝนตก
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Print   Email

Related Articles