วันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การน้ำรอระบายในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว

กรณีน้ำท่วมขังชุมชน หลังเทศบาลสาเหตุเกิดจากโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมของกรมโยธาฯ
ที่มีความล่าช้าจากปัญหาของผู้รับจ้าง ซึ่งเทศบาลได้เร่งรัดมาโดยตลอด โดยเฉพาะพื้นที่ๆเคยเสี่ยงต่อการระบายน้ำ
เช่นโซนห้วยนาหลุมหลังเทศบาล 
ล่าสุดวันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนคร เลขานุการนายกเทศมนตรี นายทัศนัย อมตพันธ์ และผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักช่างเทศบาลนครสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การน้ำรอระบายในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว ได้ตรวจสอบสาเหตุแล้วทราบว่า ดินที่ผู้รับจ้างขุดเพื่อการวางท่อหลังโรงแรมMJ ได้พังทลายลงหลังจากฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดการอุดตันทางระบายน้ำที่ไหลจากห้วยนาหลุมไปออกรางคูเมืองบริเวณแยกบิ๊กซี จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรทำการขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำโดยเร่งด่วน
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนครได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ เข้าบริเวณท่อเชื่อมทางไหลของน้ำเพื่อเปิดทางน้ำในจุดที่สำคัญ เพื่อทำการเร่งระบายน้ำในทุกช่องทางเพื่อให้น้ำที่ตกค้างระบายได้เร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ได้กำชับทางผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานของกรมโยธาฯให้เฝ้าระวังมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีกและให้หามาตรการป้องกันหากมีพายุฝนเข้ามาอีก
 
 
362229189 664983175660662 2559577068745277413 n
 
362229189 664983175660662 2559577068745277413 n
 
362229189 664983175660662 2559577068745277413 n
 
362229189 664983175660662 2559577068745277413 n
 
362229189 664983175660662 2559577068745277413 n
 
362229189 664983175660662 2559577068745277413 n
 
362229189 664983175660662 2559577068745277413 n
 
362229189 664983175660662 2559577068745277413 n
 

Print   Email

Related Articles