วันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles