วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยนายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินวัดพระพุทธไสยาราม

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยนายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินวัดพระพุทธไสยาราม
โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระพุทธไสยาราม
หมู่ ๑ บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles