วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมการพิจารณาการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง (ดอนสาวเอ้) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยนายประสาร พ่วงปาน ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมประชุมการพิจารณาการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง (ดอนสาวเอ้) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
โดยมีนายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles