วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมออกติดตาม การดำเนินการจัดทำเทียนพรรษาในโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร ร่วมออกติดตาม
การดำเนินการจัดทำเทียนพรรษาในโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖
 

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Print   Email

Related Articles