วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร  เป็นประธานในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร 
เป็นประธานในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ ลานคูเมืองเก่าสกลนคร (คูสุด)

 

1 optimized

1 optimized

1 optimized

1 optimized

1 optimized

1 optimized

1 optimized

1 optimized

1 optimized


Print   Email

Related Articles