วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุมแถลงแผนการถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชค มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมประชุมแถลงแผนการถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชค มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา มทบ.๒๙
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles