วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖๗ นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖๗
นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles