วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลนครสกลนคร ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลนครสกลนคร ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยสุขทวี ชุมชนมะขามป้อม
 

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles