วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยนายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เลขานายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

1

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles