วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม ที่ “พระราชวชิราทร”เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม
ที่ “พระราชวชิราทร”เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
 

1

1

1

1

1

 

Print   Email

Related Articles