วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมกิจกรรมจัดงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนคร โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมคณะร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Tha

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมกิจกรรมจัดงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนคร โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร
พร้อมคณะร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ
และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร

 

1

1

1

1


Print   Email

Related Articles