ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานณ ห้องประชุม พระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles