ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาราษฎร์

รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาราษฎร์ ณ.วันที่ 27 เมษายน 2563
สามารถใช้รถใช้ถนนได้ตามปกติ ในส่วนของการก่อสร้างเหลือการตีเส้นจราจรเพียงเล็กน้อย

417645

417647

417648

417651

417652

                                                                                                                                                                                                                                                                (ภาพโดย นายโศภิษฐ์ ลีลาชัย หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง)

 


Print   Email

Related Articles