โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังเทศบาล

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก
ซอยหลังเทศบาล (ชุมชนหลังเทศบาล) ณ.วันที่ 27 เมษายน 2563 เริ่มจากถนนคูเมืองถึงถนนสกลทวาปี
กว้างประมาณ 4.50-10 เมตร
ยาวประมาณ 725 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,180 ตารางเมตร
ทั้งนี้ทางเทศบาลนครสกลนครต้องขออภัยในความไม่สะดวก
และได้เร่งดำเนินการดังกล่าวได้ให้แล้วเสร็จ โดยเหลือเพียงขั้นตอนการตีเส้นจราจรเท่านั้น


417666

417667

417668

 

417669

417670

417672

417673

                                                                                                                                                                                                                                (ภาพโดย นายโศภิษฐ์ ลีลาชัย หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง)


Print   Email

Related Articles