ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขังชุมชนนาเวง บริเวณถนนรัฐบำรุง โค้งบ้านมั่นคง และประตู ๕ ม. ราชภัฏ พร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลเข้าขุดร่องระบายน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร่งด่วน

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขังชุมชนนาเวง บริเวณถนนรัฐบำรุง โค้งบ้านมั่นคง และประตู ๕ ม. ราชภัฏ พร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลเข้าขุดร่องระบายน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร่งด่วน

244437264 4755496591137138 6168789802303043079 n


Print   Email

Related Articles