ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ล้ำเขตบดบังทัศนวิสัยถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และภูมิทัศน์อันสวยงาม ที่ถนนคูหมากเสื่อ และ ตชด. ๒๓

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เทศบาลนครสกลนคร ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ล้ำเขตบดบังทัศนวิสัยถนนสาธารณะ
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และภูมิทัศน์อันสวยงาม ที่ถนนคูหมากเสื่อ และ ตชด. ๒๓

246012169 4775150095838454 8147440884694791005 n


Print   Email

Related Articles