ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

  • สำนักช่างทาสีเสาและโคมไฟจราจรแยกลานคนเมือง

52123

52123

52123

52123

52123

 

  • งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนนาเวง

S 4735021

S 4735021

S 4735021

S 4735021

S 4735021

S 4735021

S 4735021

S 4735021

S 4735021

 


Print   Email

Related Articles