ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร

66749

66749

66749

66749

66749

66749

66749

66749

66749

 

  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร และปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาล " วันเทศบาล " ประจำปี 2565 ณ คูสุดหนองหารสกลนคร

814022

814022

814022

814022

814022

814022

814022

814022

814022

 


Print   Email

Related Articles