ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

 

  • สำนักช่างซ่อมระบบลัดวงจร เคลียไลน์

67641

67641

 

  • สำนักช่างเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ตลาดบายพาส

53529

53529

53529

 

  • สำนักช่างเปลี่ยนสวิทช์อัตโนมัติ

67787

 

  • สำนักช่างจัดเตรียมปลักไฟบน ย้ายแม่ค้าหน้าเทศบาลเข้าอาคารที่จอดรถจักรยานชั่วคราว

383115

383115

383115

 

  • ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ตีเส้น หมายเลขล็อค เพื่อย้ายแม่ค้าโต้รุ่งแผงลอย เข้ามาขายขั่วคราว ณ อาคารงานป้องกันเดิม

28228

28228

28228

 

  • กองสาธาฯ ล้างทำความสะอาดจุดผ่อนผันซอยข้างร้านวอลล์และจากร้านวอลล์ถึงศูนย์ otop และล้างทำความสะอาดแผงลอยรุ่งพัฒนา

22090

22090

22090

22090

22090

22090

S 54550533

S 54550533

S 54550533

S 54550533

S 54550533

S 54550533

 

  • กองสาธาฯพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า เรือนจำเก่า และทำความสะอาด ตัดหญ้าสับคิ้วขอบถนนซอยชุมชนหนองทรายขาว

3055

3055

3055

3055

3055

3055

3055

3055

3055


Print   Email

Related Articles