ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

 

  • สำนักช่างติดตั้งเต้ารับอาคารป้องกันเก่ารองรับเเม่ค้าที่จะย้ายเข้ามาจำหน่ายอาหารเป็นการชั่วคราวจากริมฟุตบาทหน้าเทศบาลและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

53813

53813

53813

 

  • เทศกิจ ชุดเทศกิจ ว.4 จัดจราจรตีเส้นทางม้าลายร่วมงานวิศวกรรมออกแบบจราจร เทศบาล ณ สี่แยกลานรวมใจไทสกล

23103

23103

23103

23103

 

  • กองสาธาฯ เก็บกิ่งไม้เศษวัสดุและขยะตกค้างตามจุดต่างๆจำนวน 49 จุด

68680

68680

68680

68680

68680

 

  • กองสาธาฯ พ่นยาฆ่าเชื้อชุมชนนาอ้อย

23453

23453

23453

23453

23453

23453

23453

23453

 

  • กองสาธาฯ ทำความสะอาดเก็บใบไม้ถนนหน้าโรงแรมหนองหารฯ

S 5963857

S 5963857

S 5963857

S 5963857

S 5963857

 

  • สำนักช่างติดตั้งห้องสุขาเคลื่อนที่ เตรียมการรับเสด็จฯ

15670

15670

15670

15670

15670

15670

 

  • กองสาธาฯ ทำความสะอาด ตัดหญ้าสับคิ้ว เอาดินออก เตรียมการรับเสด็จฯ

S 5570816

S 5570816

S 5570816

S 5570816

S 5570816


Print   Email

Related Articles