ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

  • สำนักช่างติดตั้งปลักและแสงสว่างเต็นท์แม่ค้าในสำนักงาน , ผูกผ้าฝูงบินภารกิจรับเสด็จ , ซ่อมไฟทะเบียนราษฏร , ทดลองไฟฉุกเฉินสำนักงาน

68427

54365

54365

54365

54620

54620

54620

 

  • กองสาธาฯ เก็บขยะ เศษวัสดุ ข้างทางถนนเลี่ยงเมือง เตรียมการรับเสด็จฯ , เก็บกิ่งไม้เศษวัสดุขยะตกค้างและขยะชิ้นใหญ่ ตามจุดต่างๆจำนวน 49 จุด 

S 5988400

S 5988400

S 5988400

S 5988400

S 5988400

S 5988400

S 5988400

68987

68987

68987

68987

 


Print   Email

Related Articles