ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ปฎิบัติงานดังนี้
    - เข้าทำความสะอาด ซอยข้างศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ ซอย 3 เเละซอย 5 ถนนรอบเมือง

S 5169411

S 5169411

S 5169411

 

  • งานรักษาความสะอาด ปฎิบัติงานดังนี้
    - เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเบบละอองฝอย จำนวน 2 เเห่ง

S 5177355

S 5177355

 

  • สำนักช่างรื้อถอนสายเมนงานตรุษไทสกลเพื่อติดตั้งถนนผ้าครามรองรับไฟที่จะตั้งใหม่เป็นการชั่วคราวตลอดแนว และซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

77763

77763

77763

 

  • งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบขยะและประเมินปริมาณขยะเพื่อวางแผนในการเข้าดำเนินการเก็บขนในการจัดกิจกรรมในพื้นที่โรงเรียนจิตอาสา 904

48531

48531

48531

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5177514

S 5177514

S 5177514


Print   Email

Related Articles