ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบความสะอาดเรียบของถนน เก็บขยะรอบถัง เก็บและเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด ถนนรัฐพัฒนา ถนนเสรีไทย และถนนไอ.ที.ยู

48893

48893

48893

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

48900

48900

48900

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

78022

78022

 

  • สำนักช่าง ดูดโคลนท่อระบายน้ำถนนเรืองสวัสดิ์หน้าวัดพระธาตุเชิงชุม

129646

129646

129646


Print   Email

Related Articles