ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

 

 • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
  📍พัฒนาชุมชนหนองหารหลวง
  📍 ออกทำความสะอาดเเละเก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5873721

S 5873721

 

 • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5873729

S 5873729

 

 • งานรักษาความสะอาดและงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขอรายงานปฏิบัติงานดังนี้
  1.ออกตรวจสอบ เศษดิน หิน หล่นบนท้องถนน ถนนเลี่ยงเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท
  2.ติดตั้งถังขยะเพิ่มเติม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ (เดิม 40 ใบ เพิ่มเติม 10 ใบ รวม 50 ใบ)

84691

84691

 


Print   Email

Related Articles