ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ร่วมกับงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เเละสำนักการช่าง
    📍ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสะอาด ล้างถนนรอบบริเวณ ม. ราชภัฏสกลนคร

S 5906446

S 5906446

 

  • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
    📍 ออกทำความสะอาดเเละเก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5906465

S 5906465

 

  • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
    📍ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5906474

S 5906474

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

95317

95317


Print   Email

Related Articles