ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
    📍 ออกทำความสะอาดเเละเก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร
    📍 ตัดหญ้าที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

S 5939360

S 5939360

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5939383

S 5939383

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

86067

86067


Print   Email

Related Articles