ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
    📍 ออกทำความสะอาดเเละเก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร
    📍กลุ่ม1 ทำความสะอาดซอยมเหสักดิ์ ซอย 3 ซอย 5 รอบเมือง
    📍กลุ่ม2 ทำความสะอาด ซอยประธานหนูนา

S 6037562

S 6037562

 

  • งานสุขาภิบาลอาหาร ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเตรียมการรับเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ตลาดเอกชน ร้านค้า สถานบริการ ภายในเขตเทศบาล

S 141983752

S 141983752

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 6053898

S 6053898

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

97131

97131


Print   Email

Related Articles