ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

 

 • งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ออกประเมินอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 2 แห่ง

90972

90972

 

 • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวด ออกปฏิบัติงาน ดังนี้
  📍 กลุ่ม 1 พัฒนาทำควาสะอาดซอย6,7,8ถ.รอบเมืองชุมชนวัดแจ้งฯ
  📍 กลุ่ม2 พัฒนาทำควมาสะอาด ซอยโชคดี ซอยครูหนอน ซอยนม8

S 6078528

 

 • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวด ออกปฏิบัติงาน
  📍ตัดหญ้าบริเวณวัดศรีสุมังค์
  📍ตัดหญ้าบ้านร้างถนนเรืองสวัสดิ์

S 6078539

S 6078539

 

 • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

97465

97465


Print   Email

Related Articles