ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวด
    📍 ล้างทำความสะอาดถนผ้าคราม(ถนนเรืองสวัสดิ์)
    📍 ออกทำความสะอาดเเละเก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 6078751

S 6078751

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 6094866

S 6094866

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกตรวจให้คำแนะนำผู้ประกอบอาชีพซาเล้ง

S 6094909

S 6094909

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

88697


Print   Email

Related Articles