ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

  • งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนแวงใหญ่

75224

75224

75224

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

106168

 


Print   Email

Related Articles