ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

 • งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ออกณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนวัดโพธิ์ชัย , ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม , ชุมชนห้วยโมง , ชุมชนหนองหารหลวง

75786

75786

75786

 

 • งานรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานดังนี้
  📍เก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร
  📍ทำความสะอาดเส้นศูนย์ราชการ
  📍ทำความสะอาดชุมชนบ้านหนองทรายขาว
  📍ทำความสะอาด คุ้มประธานหนูนา
  📍ทำความสะอาดถนนจักรยาน
  📍ล้างทำความสะอาดหน้าศูนย์การค้าโอทอป/ตลาดข้างเซเว่น

S 6701182

S 6701182

S 6701182

S 6701182

S 6701182

S 6701182

 

 • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 43 เเห่ง

S 6701211

S 6701211

S 6701211

 


Print   Email

Related Articles