ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

  • งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ออกณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนรุ่งพัฒนา 1 , ชุมชนรุ่งพัฒนา 2

77100

77100

77100

 

  • งานรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานดังนี้
    📍เก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร
    📍ล้างทำความสะอาดที่คณะรักเมืองสกล

S 6742192

S 6742192

S 6742192

S 6742192

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 6742214

S 6742214

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

107084

107084

 

 


Print   Email

Related Articles