ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

 • งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ออกณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนเอื้ออาทรสกลนคร , ชุมชนดอนงิ้วพัฒนา

78413

78413

 

 • านรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานดังนี้
  📍ทำความสะอาดชุมชนหลังเทศบาล
  📍ทำความสะอาดถนน ต.พัฒนา
  📍ทำความสะอาด ซอยมเหศักดิ์ ซอย3, 4 ถนนรอบเมือง
  📍ทำความสะอาด ซอยหลังเหนือ และหลังวัดศรีชมภู
  📍เก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร
  📍ล้างตลาดรุ่งพัฒนา

S 6766816

S 6766816

S 6766816

S 6766816

S 6766816

S 6766816

 

 • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 6766852

S 6766852

S 6766852

 

 • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบลนครสกลนคร

107927

107927

107927


Print   Email

Related Articles