ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

  • งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ออกณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนนาเวง

80037

80037

80037

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 43 เเห่ง 

S 6799565

S 6799565

S 6799565

S 6799565

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

114846

114846


Print   Email

Related Articles