รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ของเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 


Print   Email

Related Articles