สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร

          สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตั้งอยู่ติดกับหนองหารเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ เป็นพื้นดินประมาณ 60 ไร่ พื้นน้ำประมาณ 60 ไร่ มีลักษณะเป็นสวนป่า สวนน้ำ และสวนไม้ดอกไม้ประดับล้อมสระน้ำขนาดใหญ่ ชื่อสระพังทองเป็นสระโบราณ

20111120 3 1321778728 874606 20111226 50 1324874664 384032
n20180302145100 3208 n20180302145105 3206

 


Print   Email

Related Articles