พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน

          พระธาตุเชิงชุมวรวิหารตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ข้างในทึบสร้างครอบรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า 10 พระองค์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร

910a2f7b 40e1 43e7 a0d4 66d56ddae1c4 01
prathad1 paragraph 100 580

 


Print   Email

Related Articles