ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล


Print   Email

Related Articles