ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-1203 ต่อ 1000-1001 โทรสาร 0-4271-4672
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 86407905cfa5f62f3fbfe7ef8b62c774

 

 


Print   Email