ร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และ 1 จังหวัด 1 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

    วันที่ 28 ก.ค. 62 คณะผู้บริหาร เทศบาลนครสกลนคร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และ 1 จังหวัด 1

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สี่แยกบ้านธาตุ

     550533        550535

     550534        550536