อำนวยความสะดวกในวันลอยกระทง ณ สระพังทอง

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครสกลนคร ได้จัดงานลอยกระทงพระราชทานฯ ขึ้น ณ สระพังทอง 
สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในงาน

 
                             2032       2033

                                    2034         2035

2036