วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

11-08-2023

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

11-08-2023

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

11-08-2023

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

11-08-2023

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖๗ นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมเป็นเกียร...

อ่านต่อ

04-08-2023

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

26-07-2023

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร&nb...

อ่านต่อ

26-07-2023

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

26-07-2023

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

26-07-2023

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

26-07-2023

วันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนครปร...

อ่านต่อ

26-07-2023

วันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

26-07-2023

กรณีน้ำท่วมขังชุมชน หลังเทศบาลสาเหตุเกิดจากโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมขอ...

อ่านต่อ

25-07-2023

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วยสมาชิกสภ...

อ่านต่อ

25-07-2023

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

25-07-2023

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

25-07-2023

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

25-07-2023

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

25-07-2023

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

26-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

26-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

26-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

26-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

20-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

20-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

20-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

20-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

14-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

14-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

14-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

14-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖     ...

อ่านต่อ

14-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

10-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

10-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

10-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

04-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖    ...

อ่านต่อ

04-07-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image