วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

03-08-2020

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

03-08-2020

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมงาน...

อ่านต่อ

03-08-2020

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

31-07-2020

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 18.00 น. นาย บุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

31-07-2020

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

29-07-2020

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

29-07-2020

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี. รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

29-07-2020

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

24-07-2020

วันที่ 24 กรกฎาคม2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทสมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

24-07-2020

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

23-07-2020

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

23-07-2020

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นาย บุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

21-07-2020

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

20-07-2020

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา09.00 น. เทศบาลนครสกลนคร จัดโครงการออกหน่วยบริการสาธา...

อ่านต่อ

20-07-2020

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563. เวลา 09.30 น. นายเสงี่ยม  พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนค...

อ่านต่อ

16-07-2020

วันพฤหัสบดี ที่16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีน...

อ่านต่อ

16-07-2020

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น.นายนิวัตร อภัยจัตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

16-07-2020

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

30-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

24-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

23-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

22-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

21-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 -ตัดหญ้าซอยหลังเรือนจำ เเละถนนม...

อ่านต่อ

20-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้...

อ่านต่อ

16-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 - งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เชื่อ...

อ่านต่อ

13-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 -วันที่ 11 ก.ค. 63 กองส...

อ่านต่อ

10-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำคว...

อ่านต่อ

09-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯร่วมกับสำนักการช่า...

อ่านต่อ

08-07-2020

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประธานช...

อ่านต่อ

03-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

02-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 2 ก.ค. 63 งานควบคุมและต...

อ่านต่อ

25-06-2020

ภารกิจสำนักการช่างประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2563 - วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 04.30-07...

อ่านต่อ

25-06-2020

ภารกิจสำนักการช่างประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563 - วันที่ 24 มิ.ย. 63 งานไฟฟ้าสาธารณ...

อ่านต่อ

24-06-2020

ภารกิจสำนักการช่างประจำวันที่ 23 มิ.ย.2563 - งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม สูบน้ำออกจ...

อ่านต่อ

24-06-2020

ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 23 มิ.ย. 2563 - ล้างทำความสะอาดจุดตั้งว...

อ่านต่อ

24-06-2020

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรเทศบาลนครสกลนคร ร่ว...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image