วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล

ข่าวกิจกรรม

20-02-2020

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเสงี่ยม พ่อธานีรองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานป...

20-02-2020

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมรับ...

20-02-2020

วัน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนคร สกลนคร พร้...

16-12-2019

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ สวนสมเด็จเจ้าฟ้า...

16-12-2019

วันที่ 5ธันวาคม 62 เวลา 08.30 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพีธีถวายพ...

16-12-2019

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร จั...

16-12-2019

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ท่านนายกโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ให้โอวา...

16-12-2019

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนครพร้อมคณะผู้...

16-12-2019

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนครร่วมพิธีพระ...

16-12-2019

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อม...

13-12-2019

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนครพร้อมคณะผู้...

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image