วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

27-05-2022

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

27-05-2022

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

27-05-2022

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

27-05-2022

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

27-05-2022

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย ธวัชชัย บุญวัฒน์ รองปลัดเทศบาลนครสกลนคร...

อ่านต่อ

26-05-2022

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

26-05-2022

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

26-05-2022

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

26-05-2022

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

26-05-2022

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

25-05-2022

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

25-05-2022

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

24-05-2022

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

24-05-2022

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

24-05-2022

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ป...

อ่านต่อ

23-05-2022

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

23-05-2022

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสมลักษณ์ โกพลรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี...

อ่านต่อ

23-05-2022

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

27-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่าง ติดตั้...

อ่านต่อ

27-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

27-05-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

25-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าบริ...

อ่านต่อ

25-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าบริ...

อ่านต่อ

25-05-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

23-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าบริ...

อ่านต่อ

23-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

23-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

20-05-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   กองสวัสดิการสังคมร่วม...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่าง ซ่อมไฟฟ้าบร...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าในบ...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   กองสาธารณสุข รายงานผล...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าในบ...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image