วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

26-05-2020

ประมวลภาพกิจกรรมตู้ปันสุขเทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ...

อ่านต่อ

26-05-2020

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ไ...

อ่านต่อ

26-05-2020

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชกา...

อ่านต่อ

25-05-2020

ประมวลภาพกิจกรรมตู้ปันสุขเทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ...

อ่านต่อ

25-05-2020

ผู้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขเทศบาลนครสกลนคร 25/5/2563 วันที่ 25 พ...

อ่านต่อ

25-05-2020

ประมวลภาพกิจกรรมตู้ปันสุขเทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ...

อ่านต่อ

25-05-2020

  ผู้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขเทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 22...

อ่านต่อ

21-05-2020

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้...

อ่านต่อ

21-05-2020

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครสกลนครได้รับการสนับสนุนจาก หจก. ซินซิน...

อ่านต่อ

21-05-2020

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครสกลนครได้รับการสนับสนุนจาก หจก.ฉัตรชัย...

อ่านต่อ

21-05-2020

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ไ...

อ่านต่อ

20-05-2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

20-05-2020

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ร้านพรศิริการพิมพ์ ร่วมกิจกรรม"ตู้ปันสุข" มอบข้าวเหนียว 3...

อ่านต่อ

19-05-2020

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครสกลนครขอขอบคุณ ธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาสกลนคร  หจก...

อ่านต่อ

19-05-2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

18-05-2020

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทสบาลนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

15-05-2020

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

15-05-2020

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

26-05-2020

ภารกิจสำนักการช่าง สูบพร่องน้ำหนองสนม,ซ่อมบ่อพัก ถนนข้างโรงเรียนกกส้มโฮง, ตัดต้น...

อ่านต่อ

26-05-2020

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. งานรักษาความสะอาด ร่วมกับเทศกิจ ออกตรวจเหตุ...

อ่านต่อ

26-05-2020

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าจำห...

อ่านต่อ

25-05-2020

ประมวลภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563  ตัดต้นไม้ล้มทับห...

อ่านต่อ

21-05-2020

วันที่ 20 พ.ค. 63 ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ที่ศูนย์วิจัยข...

อ่านต่อ

21-05-2020

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักการช่าง ล้างทำความส...

อ่านต่อ

19-05-2020

วันที่ 18 พ.ค. 63 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ชุมชนแวงใหญ่ ครับ (ภาพโดย...

อ่านต่อ

19-05-2020

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจความเรี...

อ่านต่อ

19-05-2020

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ฝ่ายบริการสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับงานการจั...

อ่านต่อ

18-05-2020

วันที่ 18 พ.ค. 63 งานโรงงานคัดแยกขยะ นำส่งปุ๋ยผลิตผลที่ได้จากโรงงานคัดแยกขยะ ให้...

อ่านต่อ

18-05-2020

วันจัทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล...

อ่านต่อ

15-05-2020

วันที่ 15 พ.ค. 63 งานโรงงานคัดแยกขยะ ประชุมขอความร่วมมือในการเก็บขนขยะ ที่ศูนย์ก...

อ่านต่อ

15-05-2020

วันที่ 14 พ.ค. 63 งานสวนสาธารณะ ฉีดพ่นน้ำอินทรีย์ลงสระพังทองเพื่อปรับสภาพน้ำ, ติ...

อ่านต่อ

15-05-2020

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจการณ์บร...

อ่านต่อ

14-05-2020

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.00 น. ชุดเทศกิจปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบผู้ค้าหน้า...

อ่านต่อ

14-05-2020

รายงานผลการตรวจคัดกรองโควิด -19 วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 18.30 น...

อ่านต่อ

13-05-2020

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักการช่างล้...

อ่านต่อ

13-05-2020

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ออกเก็บกิ่งเศษไม้และขยะตก...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image