วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

26-11-2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

26-11-2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

26-11-2020

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก...

อ่านต่อ

26-11-2020

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นาย เสงี่ยม พอธานี รองนายกเทศมนตรี นาย เส...

อ่านต่อ

26-11-2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

23-11-2020

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เสลา 17.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

23-11-2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

18-11-2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

16-11-2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

04-11-2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

04-11-2020

เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนคร...

อ่านต่อ

04-11-2020

ประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดเต้น Cover Dance  " เทศกาลลอยพระประทีปพร...

อ่านต่อ

04-11-2020

เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร ...

อ่านต่อ

27-10-2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

27-10-2020

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่...

อ่านต่อ

21-10-2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

23-11-2020

ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ด...

อ่านต่อ

23-11-2020

วันที่ 18 พ.ย. 63 นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร ประธานคณะกรรมการตรวจก...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ดำเนินการสำร...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

19-10-2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาดภายในบริเว...

อ่านต่อ

11-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 10 สิงหาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

07-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 6 สิงหาคม 2563 -กองวิชาการฯ ซ่อมฯ-ขยายเขตเ...

อ่านต่อ

06-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ คัดกรองอุณหภูมิผู...

อ่านต่อ

05-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2563   -กองสาธารณสุขฯล้างตลาดโต...

อ่านต่อ

04-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ ล้างทำความสะอาดถน...

อ่านต่อ

30-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

24-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

23-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

22-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

21-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 -ตัดหญ้าซอยหลังเรือนจำ เเละถนนม...

อ่านต่อ

20-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้...

อ่านต่อ

16-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 - งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เชื่อ...

อ่านต่อ

13-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 -วันที่ 11 ก.ค. 63 กองส...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image