วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

07-12-2021

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

07-12-2021

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วม...

อ่านต่อ

07-12-2021

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

24-11-2021

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

24-11-2021

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

24-11-2021

วันที่ ๒๐ พฤจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ พันตรีไพศาล ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษานายกเทศ...

อ่านต่อ

24-11-2021

วันที่ ๒๐ พฤจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

18-11-2021

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

17-11-2021

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

17-11-2021

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

16-11-2021

วันนี้ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

16-11-2021

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

15-11-2021

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

15-11-2021

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

15-11-2021

วันนี้ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

15-11-2021

วันนี้ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

15-11-2021

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นาย สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนค...

อ่านต่อ

15-11-2021

วันที่ ๑๒ พฤศจิการยน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนค...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

16-11-2021

วันนี้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

08-11-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   ...

อ่านต่อ

02-11-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

29-10-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

27-10-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

19-10-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

18-10-2021

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เทศบาลนครสกลนคร ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ล้ำเขตบดบังทัศนวิสัยถนนสา...

อ่านต่อ

14-10-2021

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ...

อ่านต่อ

11-10-2021

...

อ่านต่อ

31-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

26-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

26-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

24-08-2021

 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

17-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

11-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

10-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔   ...

อ่านต่อ

10-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

30-07-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image