วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

25-05-2023

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

25-05-2023

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

25-05-2023

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

25-05-2023

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

24-05-2023

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

24-05-2023

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

24-05-2023

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

24-05-2023

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

24-05-2023

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

24-05-2023

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ขอเข้าพบนายโกมุท ทีฆ...

อ่านต่อ

24-05-2023

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

23-05-2023

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยมพ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

22-05-2023

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

22-05-2023

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

22-05-2023

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

22-05-2023

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

22-05-2023

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่...

อ่านต่อ

22-05-2023

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

24-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖   &n...

อ่านต่อ

24-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

22-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

18-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

15-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

15-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

15-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

10-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

10-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

08-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

08-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

01-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

01-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

01-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

01-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

01-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

26-04-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

26-04-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image