วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

30-09-2020

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

30-09-2020

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

29-09-2020

  วีดีโอบรรยากาศกิจกรรมติดดอกผึ้ง งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนค...

อ่านต่อ

29-09-2020

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลนครสกลนคร สมัยวิสามัญ ครั้งท...

อ่านต่อ

29-09-2020

วันที่28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นำ...

อ่านต่อ

29-09-2020

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้...

อ่านต่อ

24-09-2020

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น.นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

24-09-2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

24-09-2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการเทศบาลนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

24-09-2020

วันที่ 22 กันยายน 2563. เวลา 10.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

24-09-2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

24-09-2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลนครสกลนคร สมัยวิสามัญ ครั้งท...

อ่านต่อ

16-09-2020

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

14-09-2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสมลักษณ์ โกพลรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี...

อ่านต่อ

14-09-2020

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสมลักษณ์ โกพลรัตน์ ทีปรึกษานายกเทศมนตรีน...

อ่านต่อ

14-09-2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

02-09-2020

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป...

อ่านต่อ

02-09-2020

นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยนายวิโรจน์  เสนาธิบดี ปล...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

11-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 10 สิงหาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

07-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 6 สิงหาคม 2563 -กองวิชาการฯ ซ่อมฯ-ขยายเขตเ...

อ่านต่อ

06-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ คัดกรองอุณหภูมิผู...

อ่านต่อ

05-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2563   -กองสาธารณสุขฯล้างตลาดโต...

อ่านต่อ

04-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ ล้างทำความสะอาดถน...

อ่านต่อ

30-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

24-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

23-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

22-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

21-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 -ตัดหญ้าซอยหลังเรือนจำ เเละถนนม...

อ่านต่อ

20-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้...

อ่านต่อ

16-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 - งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เชื่อ...

อ่านต่อ

13-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 -วันที่ 11 ก.ค. 63 กองส...

อ่านต่อ

10-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำคว...

อ่านต่อ

09-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯร่วมกับสำนักการช่า...

อ่านต่อ

08-07-2020

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประธานช...

อ่านต่อ

03-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

02-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 2 ก.ค. 63 งานควบคุมและต...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image