เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อบต.คู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด)
โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานสภาเทศบาลนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร
ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร