เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ชุมชนวัดเหนือ
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ชุมชนหวัดเหนือ สกลนคร