เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเทศบาลนครสกลนคร 
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร